Grazas a tódalas persoas residentes que transitaron por este Laboratorio Cidadán. O voso aporte vive connosco e perdura coma agasallo para as seguintes residentes. Moitas pasaron pola Casa Colorida e non hai galería fotográfica que poda amosar a todas elas. Moitas máis pasarán mentres este colectivo siga respirando.

Che apetece ser unha delas?

Comprendemos os espazos de RESIDENCIA COLORIDA coma un “campus permanente” dunha Universidade Libre que por medio dunhas vivencias temporais se poden trocar coñecementos.

Para iso este espazo autoxestionado abre RESIDENCIAS TEMPORAIS para calquera persoa que concordando cos principios e éticas da CulturaLibre, o activismo hacker, o decrecemento e a desobediencia podan pasar un tempo en  vivencia colectiva de tódolos procesos que neste Laboratorio Cidadán estén en activo.

 

TIPOS DE RESIDENCIAS

 

 

Galeria de RESIDENTES 2018:

 

 

Galeria de RESIDENTES 2017:

 

 

 

 Galeria de RESIDENTES 2016:
 

Galería de RESIDENTES 2015: