Intro.

 

Conceptos básicos que nos orientan de cara a estabelecer relacións económicas con outras “iguais” (P2P) na procura dunha sustenatabilidade baseada na proximidade, na sostenibilisade medioambiental, na sustentabilidade e desenvolvemento social para ir creando outro ecosistema económico alternativo ao que nos impide os nosos desenvolvementos e máis coherente que de conta real entre o que pensamos e como vivimos.

 

Baseada na abundancia multiplicacion dos recursos (que permite sair da cultura da escadese).

Valor de uso sobre o valor da propiedade.

A través do Decrecemento voluntario (contra o crecemento económico)

Da colectivización (por riba do individualismo exacervado)

Da colaboración  (fronte a competición)

e outras formas de intercambio ( fronte ao corsé imperialistas das moedas fiduciarias) que pesquisamos e poñemos en praxe neste laboratorio de innovación cidadana/aldeana.

 

 

Intercambio de unidades de valor en Redes de intercambio:

A casa como espazo-rede / Mercados de proximidade / Cooperativas  e Grupos de Consumo Consciente: Grupo Consumo Val Miñor ; Faircoop ; Aldea Coop. …outras, intercambio de servizo e cousas con coletivos e asociacións e personas que nos recoñecemos coma iguais na procura desta outra alternativa e da sostenibilidade por colaboración dos obxetivos e proxectos nos que andamos fedellando.

 

Intercambio de unidades de  valor en múltiples “moedas”:

Hora (servizo) / Sementes / Cousas / moeda social local Pataco / criptomoeda Faircoin